kinestetisk intelligens

I vår kultur finns en tanke om att separera kropp och hjärna.

Kroppslig (kinestetisk) intelligens är förmågan att använda ens kropp med precision. Att kunna uppnå sina mål genom att ta vara på ens kropp och möjligheten att använda kroppen från intention till handling.

Det är viktigt för vårt eget välbefinnande att ha intelligens som sträcker sig över flera dimensioner. Logisk intelligens är ofta överskattad jämfört med andra typer av intelligenser. Även om du inte satsar på att bli en elitidrottare finns det många anledningar till att utveckla din kinestetiska intelligens.

Att kunna använda sin kropp för att åstadkomma sina mål handlar inte om att träna kroppen för att se estetisk vacker ut, eller att träna kroppen så att den springer snabbare än andra. Det handlar om att kombinera det fysiska med det mentala, så att kroppen och hjärnan jobbar i samspel med varandra.

Då slipper man känslan av att behöva tvinga sin kropp till träning – för då kan man lära sig att lyssna till sin kropp, till vad den behöver.

Även de inom teoretiska yrken tjänar mycket på att hålla sig till en aktiv livsstil, det kan självklart vara svårt att komma ifrån datorn om man t.ex jobbar ett kontorsjobb och därför blir det ännu viktigare att kunna ”känna” sin kropp för att kunna hålla sig borta från sjukdomar.

I den här videon förklarar Howard Gardner mer om de olika formerna av intelligens och den kinestetiska intelligensen.

Howard Gardner

Kinestetisk intelligens involverar följande typer av egenskaper: Koordination, balans, skicklighet, hastighet & styrka.

Det är vanligt att finna människor med hög kinestetisk intelligens inom yrken där kroppen används mycket, men det behöver inte nödvändigtvis vara de mest fysiska krävande yrkena. Några exempel är: idrottare, dansare, kirurger & e-sportare.

inner heart-420x276
Kinestetisk intelligens

För att behålla en bra kinestetisk intelligens krävs båda träning och en hälsosam livsstil (kosten är viktigast). Att minimera alkohol och rökande är även viktiga delar för att få kroppen att må så bra som möjligt.

En annan del inom kinestetisk intelligens handlar om att kunna kontrollera vårt kroppsspråk. En stor del av den kommunikation vi gör till andra människor är icke-verbal. Det betyder att den största delen av information vi ger till andra människor om oss sker genom vårt kroppsspråk. Att inte vara medveten om sitt kroppsspråk kan vara förödande, vi kan alla få en viss känsla om en person bara genom att titta på dem och se hur de svarar på en fråga, snarare än vad de säger.

        “Conscience is the voice of the soul; passions are the voice of the body. ”
-William Shakespeare-

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *