intrapersonell intelligens

Vad hade Sokrates, Albert Einstein och Mahatma Gandhi gemensamt? Du tänker säkert på matte eller fysik, men det är inte svaret vi är ute efter.

De, och flera andra som banade vägen för utveckling i världshistorien hade en typ av intelligens som kallas intrapersonell intelligens.

Definition av intrapersonell intelligens

Intrapersonell intelligens är möjligheten att utforska ens inre värld och känslor. Denna typ av intelligens kan hjälpa en person att fokusera och planera sitt liv.

Howard Gardner, utvecklingspsykolog definierade olika typer av intelligens under början på 80-talet. Enligt Gardners teori är intelligens inte ett ständigt fenomen, människor kan ha olika typer och olika nivåer av intelligens.

En person med avancerad matematisk potential kommer understå världen via matematik, intrapersonell intelligens å andra sidan tillhandahåller en att se världen från en annan vinkel. Enligt Gardner kan inte en person som inte bemästrar matematik anses vara mindre framgångsrik eller intelligent än någon som kan.

Gardners teori har också sina nackdelar. Exempelvis är det väldigt svårt att exakt veta hur många olika typer av intelligens som finns och det finns även bristande standardiserade tester för att mäta dessa typer av intelligens.

Vad karaktäriserar personer med intrapersonell intelligens?

Resan att förstå andra människor för de med intrapersonell intelligens börjar med att känna sig själv. Endast då man lärt känna sig själv blir det möjligt att förstå andra människors värld.

Individer med hög intrapersonell intelligens är motiverade att applicera lärdomar från sitt eget liv. De är ofta medvetna om sina mål och känner sig själva tillräckligt väl för att veta hur de ska uppnå sina mål.

Här är några ytterligare exempel på vad som anses kopplas till intrapersonell intelligens:

 • De kan enkelt applicera det de lär sig om sitt eget liv.
 • De lär känna andra människor genom att börja lära sig själva.
 • De föredrar att vara själva och hantera saker själva om de kan.
 • Deras intuition är stark och pålitlig.
 • De är ofta medvetna om sina styrkor, men skryter inte om dem.
 • De är självständiga och har högt självförtroende.
 • De kan kontrollera många känslor, speciellt ilska.
 • Unga människor tenderar att vara mer introverta än sina jämnåriga.
 • De gillar att rannsaka sig själva och analysera saker de genomlevt.
 • De försöker förstå sina misstag för att inte hamna i liknande situation i framtiden.
 • De har möjlighet att objektivt analysera sina känslor och interaktioner med andra människor.
 • De tenderar att uttrycka sina känslor via skrift eller sång – eller andra kreative sätt.
 • De utvecklas konstant och lär sig nya saker under hela sina liv.
 • Deras politiska åsikter tenderar att förändras mer än andras under sin livstid.

5 Tips för att utveckla intrapersonell intelligens

Howard Gardner sa en gång ”Everything worth learning can be taught in different ways. The diversity of these methods stimulates multiple intelligence.”

Alltså, allt som är värt att lära sig kan läras ut på olika sätt. Mångfalden av metoder stimulerar flertalet intelligens.

Genom att använda effektiva verktyg och övningar går det att utveckla ens kognitiva potential.

Barn med intrapersonell intelligens are medvetna om deras intelligens. De vet vilka mål de vill nå, och hur dem ska nå dem. De lär sig från sina misstag och tenderar att jobba ensamma för att nå sina mål.

1- Skriv dagbok

Att skriva dagbok hjälper människor med hög intrapersonell intelligens att analysera sig själva. För många är det enklare att få dagens händelser nedskrivet på papper istället för att hålla alla händelser i huvudet.

Dagboken är också en plats där du kan hålla koll på dina mål och du kan även gå tillbaka till en tidigare dag och läsa om dina tankar.

2- Ta raster för att tänka

Tänkandet är det som separerar oss från djuren brukar det sägas. Nu kan ju vissa djur tänka (grisar är lika smarta som ett 36-månader barn) men genom att avsätta tid och faktiskt fundera på sina tankar. Kanske till och med tänka kring och analysera sina tankar och tankemönster kan en person med hög intrapersonell intelligens utveckla sig, och sina tankemönster.

3- Tänk på alla typer av intelligens

Enligt Gardners teori finns det flera typer av intelligens. För att få en bättre koll på din allmänna intelligens kan du göra ett IQ-test. Vi har skapat ett gratis test där du kan få en bra uppfattning om din kognitiva intelligens.

Gör gratis IQ test

4- Utveckla sociala hobbies

Denna typ av intelligens har inte bara att göra med en individs möjlighet att förstå och analysera sina egna tankar utan handlar också mycket om möjligheten att förstå andra människors känslor och tankar. Det kan därför vara bra, och givande att delta i sociala hobbies för att utveckla dessa kognitiva tankesätt.

5- Var involverad i personlig utveckling & läs mycket böcker

Fortsätt vara intresserad av nya saker genom att söka ny kunskap genom personlig utveckling och genom att läsa mycket böcker.

Vilka är de bästa yrkena för människor med hög intrapersonell intelligens?

Det finns olika typer av arbetsuppgifter som passar för människor med hög intrapersonell intelligens. Det som är viktigast för dessa människor är att det finns möjlighet att utvecklas genom inre analys och genom att vara i ett förnybart arbetsområde.

Några av de vanligaste yrkena:

 • Författare
 • Poet
 • Skådespelare
 • Filosof
 • Jurist
 • Politiker
 • Entreprenör
 • Historiker
 • Uppfinnare
 • Bibliotekarie
 • Utvecklare
 • Psykolog
 • Vetenskapsperson
 • Teolog
 • Konsult
 • Forskare
 • Marknadsförare
 • Copywriter
 • Läkare

Glöm inte att det alltid finns undantag som bekräftar regeln, det finns många med hög intrapersonell intelligens som jobbar med andra jobb och som är lyckliga, men generellt kan listan ovan användas som referens.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *