interpersonell intelligens

Kort beskrivet kan man säga att interpersonell intelligens mäter möjligheten för en person att förstå och interagera med andra personer.

I boken ”Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice” använder Gardner ett exempel med Anne Sullivan, en lärare som lärde Helen Keller. Även om Sullivan var blind och hade begränsad formell träning av att lära ut till barn med speciella behov så antog hon utmaningen att lära ut till Keller, en blind och döv 7-åring. Sullivan hade hög interpersonell intelligens. När hon skulle lära ut till Helen Keller var hon förstående och anpassade sig efter hennes känslor och behov. Genom hennes interpersonella intelligens hjälpte Sullivan det unga barnet att bli en av de mest lästa författarna under 1900-talet.

Enligt Gardner har personer med hög interpersonell intelligens en förmåga att enkelt förstå andra människor och är talangfulla med att hantera andra människor.

Personer med hög interpersonell intelligens passar extra bra inom följande yrken:

  • Politiker
  • Lärare
  • Psykolog
  • Diplomat
  • Marknadsförare
  • Säljare
  • Förhandlare
  • Läkare

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *