Vilka vi är

Vår hemsida: www.gratisiqtest.se är en svensk hemsida som syftar på att ge dig möjligheten att testa din IQ helt gratis. Många andra hemsidor tar betalt (mellan 45-200 kr) medans vi inte tar något betalt alls. Vår intäktsmodell bygger på att skapa ett giltigt, tillförlitligt och noggrant IQ test som senare kan kombineras med andra vetenskapliga instrument och som då kan användas inom forskning. Det finns flera studier i Sverige (och utomlands) som vill se olika faktorer ställda mot IQ, kön och ålder.

Under IQ-testets gång kommer vi därför fråga efter din ålder och ditt kön (men det är helt anonymt), om vi har ett pågående arbete med ett forskningsinstitutet eller universitet/högskola blir du även tillfrågad efter ditt IQ test om du vill delta i studien.

Vilken persondata hämtar och lagrar vi?

Kommentarer

Om du kommenterar något utav våra inlägg så kommer vi spara innehållet i kommentaren och den information du eventuellt fyller i. Vi kommer även spara din IP-adress och vilken typ av webbläsare du använder (för att motverka SPAM).

Cookies/kakor

I enlighet med GDPR sparar och lagrar vi cookies från din enhet. Du kan alltid begära att vi raderar dina personuppgifter och dina cookies.

Analysverktyg

Vi använder Google Analytics GA4 för att mäta och hitta eventuella fel på vår hemsida. Verktyget sparar inte dina personuppgifter eller din IP-adress. Den information vi kan se i verktyget är t.ex vilka enheter våra besökare använder.