Om oss

Passionerade. För att öka intelligens.

Vi ser en möjlighet att ge ett tillförlitligt verktyg för människor. Nästan alla IQ/psykologiska tester på nätet är antingen fullkomligt ovetenskapliga – eller så kostar de att använda. De ger heller ingen ytterligare information än ens IQ.

Vi vill ge användare en möjlighet till att enkelt och helt gratis testa sin IQ. Inga jobbiga annonser eller registreringar för att få reda på ens befintliga IQ.

I och med att modern forskning visar att endast 55% av ens IQ är medfödd (det finns alltså en 45% andel som är föränderlig och påverkningsbar) vill vi skapa bra och användbar data utifrån individens test – och visualisera denna data på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Vi vill att detta ska ge en möjlighet för människor att
1) Ta reda på sin befintliga IQ
2) Se vad de kan göra för att förbättra sin IQ och således bli mer framgångsrika i sina liv

Vill du komma i kontakt med oss?

Våra värderingar

1. Vi strävar efter att alltid göra information så lättillgänglig och lättförståelig som möjligt. Det finns ingen anledning att ha en massa bra information om den inte kan presenteras på ett förståeligt sätt.

2. Vi ska ha en vetenskaplig grund att stå på när det gäller rekommendationer och metod.

3. Gratisresurser för alla! Vi vill öppna möjligheterna för alla att ta reda på den informationen som de behöver.

4. Vi ska använda modern teknologi för att automatiskt optimera våra analyser och på så sätt ge mervärde till våra användare

populäraste iq testet 2022
Vi har räknat ut flest IQ test i Sverige ???????? – med över 500 000 svenskar som gjort ett gratis iq test är vi stolta att fortsätta utveckla nya sätt för dig att uppleva och utforska dig själv.