högskoleprovet iq

Ditt resultat på högskoleprovet kan omvandlas till din IQ

Både högskoleprovet och IQ-test använder en metod som kallas normalfördelning (bell curve på engelska). Normalfördelning innebär att resultatet inte bestäms utifrån hur många rätt svar du anger på ett prov/test, utan hur många rätt svar du anger, jämfört med de andra som tagit testet. Utifrån din prestation bestäms ditt resultat.

Om du presterar bättre än 70% av de som tog testet (på ett IQ-test exempelvis) så får du ett resultat på 115-120 (beroende på vilket IQ-test).

På samma sätt fungerar högskoleprovet. De som presterar 70% bättre än alla som gjort provet får ett resultat på 1.0 (medelvärde = 0.84).
Här kan du se den fullständiga normeringstabellen för högskoleprovet.

Uppdatering 2022-09-08:
Efter att Hanif Bali delat tabellen nedan på twitter har det strömmat in tusentals personer till den här artikeln, en stor majoritet har inte läst hela artikeln.
Förtydligande: Det finns inga vetenskapliga studier som undersökt sambandet mellan högskoleprovsresultat och intelligens. Det finns studier från USA som mätt samband mellan SAT och IQ där forskare funnit tydliga korrelationer. Det är en extremt felaktig tolkning att utgå från tabellen nedan och applicera på specifika personers resultat på högskoleprovet.

HögskoleprovsresultatIQ (Intelligenskvot)
0.165
0.270
0.375
0.480
0.585
0.690
0.795
0.8100
0.9103
1.0105
1.1110
1.2115
1.3118
1.4123
1.5128
1.6133
1.7138
1.8145
1.9150
2.0160

Är det verkligen så att alla som får 2.0 har en IQ på 160?

Det enkla svaret är att: Nej, alla som får 2.0 på högskoleprovet har inte en faktisk IQ på 160, det är svårt att helt göra en generalisering när det gäller två olika mätinstrument. Det som talar för en jämförelse mellan IQ-test och högskoleprovsresultat är att studier från USA visat på en stark korrelation mellan IQ resultat och resultat från den amerikanska motsvarigheten av högskoleprov, nämligen SAT (Scholastic Assessment Test).

Är högskoleprovet bra för att mäta intelligens?

Högskoleprovet består av liknande testmoment som traditionella IQ-tester gör, det är både logiska och verbala frågor – men det som skiljer högskoleprovet från ett IQ-test är att viss förkunskap krävs för att kunna delta i, och få ett resultat som kan likställas med ett IQ-test.
En person som inte läst gymnasiematte på flera år kommer att prestera sämre på matematik-delarna jämfört med en gymnasieelev. Detta betyder inte att personen har en lägre IQ.

Det finns mänger av kritik redan mot högskoleprovet i dess roll att göra lämplighetsbedömning för högskolestudier. Normalfördelning på ett prov för högre utbildning blir elitistiskt, då det alltid är de allra bästa som får topp-resultat – även om den generella befolkningen skulle öka antalet rätt svar på provet så skulle inte deras möjligheter att komma in på topputbildningar att öka.

Problematiken med att svenska språket utgör så stor del av lämplighetsbedömning inför högskolestudier är ett annat problem. Få tycker att ett brett vokabulär är viktigt hos en läkare eller ingenjör, det kanske är trevligt – men inte nödvändigt. När mer och mer av Sveriges befolkning består av människor med utländsk bakgrund blir detta problematiskt då dessa personer i högre utsträckning än andra får sämre kunskaper i det svenska språket under sin uppväxt.

Det går att öka sitt resultat på HP, men går det att öka sin IQ?

Det stämmer att många lyckas öka sitt högskoleprovsresultat, det finns många som gått från 0.8 till 1.4 och då kunnat komma in på sin drömutbildning. Det enklaste sättet att öka sitt resultat på högskoleprovet är såklart att plugga ämnen som testat i provet, men också att göra så många testprov som möjligt, då blir du ju bättre på högskoleprovet!

Det går på samma sätt att öka sitt resultat på ett IQ-test genom att helt enkelt bara göra en massa IQ-tester, då blir du bättre på att känna igen typen av problem och mönster – men din intelligens ökar inte för det! Vi har skrivit en artikel om hur du faktiskt kan öka din IQ, och inte bara ditt resultat på ett IQ-test. Du kan läsa det här. Och om du vill göra ett IQ test får du gärna testa vårat gratis iq test.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *