klassisk musik förbättrar sömn

Ny forskning visar att personer som har sömnsvårigheter kan mer än dubbla sin sömnkvalitet och öka alla vitala sömnaspekter på endast tre veckors intervention med klassisk musik under 45 minuter varje kväll. (Mätt med Pittsburg Sleep Quality Index, PSQI – med 95% konfidens)

Studien gjordes på friska ungdomar som uppgett att de har sömnsvårigheter.

Andra väldigt intressanta fynd var att graden av depression enligt Beck Depression Inventory (BDI) halverades, på bara tre veckor jämfört med kontrollgruppen. Detta tros bero på att klassisk musik (effekterna fanns inte vid test med ljudbok) dels har en distraherande effekt och en lugnande effekt som förbättrar insomningsprocessen och som även leder till högre sömnkvalitet.

Länk till studie: Music improves sleep quality in students

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *