iq medfödd

Tvillingstudier visar att ungefär 55% av ens intelligens beror helt och hållet på genetik. Denna genetiska del bestämmer den övre gränsen för din möjliga intelligens. Det finns alltså en maximal intelligens du kan uppnå.

Din miljö står för resterande 45% som påverkar din intelligens, det är miljön du växer upp i – miljön du lever i som påverkar om du når upp till din potential.

När vi skriver miljö så menar vi vilka föräldrar du har, vilken uppväxt du fick, hur länge du gått i skola, och inte minst hur väl du själv tränat din hjärna.

Miljöfaktorer till intelligensens utveckling

Vänner, föräldrar, uppväxt, böcker, rutiner. Allt du gör under din vardag påverkar på något sätt din intelligens. Om du inte utmanar dig själv kommer din hjärna långsamt att bli sämre och långsammare, också din intelligens.

Om du genom din uppväxt ätit en dålig diet, och om du fortfarande gör det så påverkar detta din intelligens mer än vad du tror. Maten vi äter är trots allt hjärnans bränsle. Här skriver vi mer om vilken mat du ska äta för att öka IQ.

Så, för att svara på frågan om IQ är medfödd. Ja till viss del. Men det finns mycket som kan påverkas, som gör att man kan förbättra sina intelligenser.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *