allt om iq

Det finns många funderingar kring IQ, intelligens och iq-tester. Denna artikel skrivs för att försöka svara på så många frågor som möjligt. Längst ned i artikeln kan du skriva eventuella frågor som inte omfattas av artikeln, fyller du i din e-post kommer du bli notifierad när din fråga besvaras!

Vad är IQ test?

Ett IQ-test mäter en persons intelligensnivå. Genom att svara på ett antal frågor får man reda på sin intelligens jämfört med resten av befolkningen. IQ test kan antingen göras hon en psykolog (dyrt, men bäst) eller online.

Är IQ ärftlig?

Till viss del är IQ ärftligt, ungefär 55% av en persons intelligens är medfödd. Detta enligt ett flertal tvillingstudier. Genetik utgör därför en stor del i vilken IQ man har, men det går att påverka sin intelligensutveckling.

Vad är IQ?

IQ står för Intelligence Quotient (intelligenskvot på svenska). Ett IQ-test mäter en persons möjlighet att lösa logiska problem utan tidigare erfarenhet av dessa. IQ är för många synonymt med intelligens, men det finns fler typer av intelligens än endast logisk. Här kan du läsa om de olika intelligenserna.

Hur fungerar IQ test?

IQ test är uppbyggda för att ställa ett antal frågor (oftast mellan 20-40st). Frågorna varierar i svårighetsgrad och kommer statistiskt sett generera en normalfördelning som innebär att genomsnittet får en IQ på 100. Testet liknar därför högskoleprovet en del.

Vad är normal IQ?

En normal IQ är mellan 85 och 115. Ungefär 68% ligger inom detta spannet. En väldigt liten del av befolkningen har under 70 IQ. Lika många som har en IQ under 70 är det som har en IQ över 130.

Hur är IQ test uppbyggda?

IQ test byggs upp genom att göra omfattande undersökningar inom många olika kulturer, länder och socionomiska grupper. Det är viktigt att IQ tester skapas på ett sätt som inte indirekt diskriminerar mot en grupp människor. Med tanke på att IQ test används inom sjukvården och skolväsendet (för att hitta låg & hög-begåvade barn och erbjuda dessa ytterligare resurser).

Det kostar därför flera miljoner att skapa ett IQ test som faktiskt är tillräckligt pålitligt för att användas inom offentliga verksamheter. Nästan alla IQ test är uppbyggda enligt en normalfördelningskurva, det är alltså förbestämt hur många individer som kommer ha en viss IQ.

Hur gör man IQ test?

Det finns olika IQ test och därför olika sätt att utföra dem, men generellt tenderar IQ test bestå av mellan 20-40 frågor som ofta testar din verbala, spatiala och logiska intelligens. IQ test som används professionellt görs med en legitimerad psykolog men för de som endast är intresserade av sin IQ går det att göra ett online. Här finns en länk till ett IQ test.

Hur löser man IQ test?

Du löser ett IQ test genom att svara på frågorna.

Varje IQ test är unikt och algoritmen bakom uträkningen kan bestå av fler parametrar än endast antalet rätt svar, såsom:

 • Hur lång tid det krävdes att lösa
 • Kombination av rätt/fel svar inom samma fråge-kategori
 • Ålder
 • Utbildningsnivå
 • Land
 • Modersmål
 • Psykologiska/medicinska diagnoser

Varje IQ test som används idag är sekretessbelagda, dels vilka svar som är rätt men också själva algoritmen för att räkna ut svaret.

Hur klarar man IQ test?

Du kan träna på att göra flera IQ test under en period, då kommer du lära dig vilka samband du ska leta efter och kommer få ett högre resultat på testet. Kom dock ihåg att du egentligen inte ökat din faktiska IQ, men det behöver du inte säga till andra :).

Hur pålitligt är IQ test?

Pålitligheten beror på vilket IQ test du tar. De mest pålitliga testen utförs i samråd med en legitimerad psykolog. IQ test som finns på nätet tenderar att ge ett bredare spann på IQ (mindre träffsäker) men kommer ändå kunna ge dig en bra indikation på din IQ.

Vad är IQ-test?

Ett IQ-test mäter IQ (intelligenskvot).

Vad går IQ-test ut på?

IQ-test går ut på att ge en samlad och pålitlig bild över en individs samlade intelligens i relation till individerna i samhället. Ofta används IQ-test inom skola eller medicin för att ställa diagnoser eller ge möjlighet till utökade resurser för att främja individens behov. Men IQ-test kan också göras för att förstå sig själv bättre.

Vad säger ett IQ test?

Ett IQ-test kan kännas enformigt och avgränsat, och det är det! Det är tänkt att mäta intelligens, logisk intelligens. Ditt resultat från ett IQ-test säger hur du gjorde ifrån dig jämfört med resten av befolkningen. Alltså, presterade du bättre eller sämre än andra, och hur mycket.

Vad visar ett IQ-test?

Ett IQ test kan påvisa att du är genomsnittligt intelligent, högintelligent eller lågintelligent – eller någonstans mitt emellan. Gör flera IQ test för att vara säker på att ditt resultat faktiskt är pålitligt.

Vad kostar ett IQ test?

Ett IQ test som utförs av legitimerad personal kostar mellan 295 kr och 7500 kr, det hela beror på komplexiteten och om det används i medicinska syften eller endast vid nyfikenhet. IQ test på nätet kostar mellan 0 kr och 100 kr. Här kan du göra ett gratis iq test.

Vad ingår i ett IQ test?

I ett vanligt IQ test ingår logiska och ibland verbala resonemangs-frågor. Ibland går det även att hitta test som inkluderar spatial förmåga. Men det allra vanligaste är att testet består av ett antal visuella mönster som ska kompletteras med rätt svar.

Vilket IQ test är bäst?

Det bästa IQ test beror självklart på vilket användningsområde. För majoriteten funkar detta gratis IQ test utmärkt. Men för professionell användning är WAIS-IV det mest använda testet. WAIS-IV tar ungefär 90 minuter att genomföra.

IQ test för barn

För att ett IQ test ska fungera för barn behöver det finnas väldigt mycket data som visar hur den kognitiva utvecklingen skiljer sig inom korta åldersintervaller. Därför är det bäst att titta på de mest använda instrumenten, WAIS-IV.

IQ test för hundar

Ett IQ test för hundar kan låta lite konstigt, men det har faktiskt gjorts mycket forskning på intelligens för hundar och andra djur. För att testa intelligensen för din hund kan du följa denna engelska guide.

IQ test för vuxna

De flesta IQ test idag är gjorda för att testa intelligensen för den del av befolkningen som är över 18 år (alltså vuxna). De flesta tester är också viktade med ålder. Detta innebär att man alltid jämförs mot sin åldersgrupp. Även om en individs intelligens tenderar att bli sämre med ålder så kommer ens IQ inte att försämras, just för att man jämförs med andra inom samma åldersgrupp.

IQ test för medfödd intelligens

Ungefär 55% av ens intelligens består av gener och är därför medfödd. Det finns inga test som specifikt mäter den medfödda intelligensen. Om du är intresserad av att läsa mer om medfödd intelligens kan du läsa vår mer djupgående artikel: Är IQ medfödd?

IQ test med förklaring

Att finna ett IQ test som även förklarar svaren på frågorna och hur man ska tänka för att svara rätt är svårt. Det är svårt att hitta ett test som är ackrediterat, för att dessa tenderar att vara ganska hemliga (det kostar flera miljoner att skapa ett bra IQ test).

IQ test utan SMS

Om du vill göra ett IQ test på nätet ska du inte betala för att få svaret, du kan göra vårt gratis IQ test här. Det finns ingen anledning att betala för ett IQ test såvida det inte är ett test som görs på plats med en legitimerad psykolog.

IQ test utan att betala

Om du vill göra ett IQ test på nätet ska du inte betala för att få svaret, du kan göra vårt gratis IQ test här. Det finns ingen anledning att betala för ett IQ test såvida det inte är ett test som görs på plats med en legitimerad psykolog.

IQ test utan e post

Vissa IQ test på nätet vill att du ska fylla i din e-postadress för att få resultatet, för att inte behöva skriva in din e-post kan du göra vårt test som du hittar på hemsidan.

IQ test mensa

Mensa anordnar regelbundet tester som görs i grupp, du får då ett certifierat resultat som du kan använda för att gå med i organisationen.

IQ test online

Tester som görs online är generellt sätt mindre tillförlitliga än de som görs i samråd och tillsammans med en legitimerad psykolog. Men de som görs online kan ändå tillföra individen en bra uppskattning av deras reella intelligensnivå.

IQ test anställning

Vissa arbetsgivare skickar ut kognitiva och psykosociala tester som kandidaten ska svara på. Därefter använder arbetsgivaren resultaten för att få en mer objektiv överblick över passformen mellan arbetstagaren och företagskulturen. Det finns dock gott om kritik över detta förfarande. Är du kandidat och vill förbättra dina möjligheter att prestera på ett kognitivt test inför anställning kan du med fördel öva dig på IQ test online.

IQ test bilder

Många av dagens IQ tester baseras på att testpersonen ser en bild, oftast med nio unika rutor, där en av rutorna fattas. Det är då upp till testpersonen att av sex möjliga alternativ välja rätt bild som passar bäst i det scenariot.

IQ test bok

En bra bok som är skriven av mensa för att öva upp iq är denna.

IQ test chalmers

Chalmers använder sig inte av IQ tester för att göra ett urval inför antagning.
Den genomsnittliga studenten på Chalmers har en IQ på ungefär 110, det finns självklart de som har betydligt högre, men också de som har lägre.

IQ test försvarsmakten

Försvarsmakten använder sig av en form av IQ test när de gör sin lämplighetsbedömning. Deras version skiljer sig dock i att den inte är normalfördelad utan baseras sig på faktisk kompetens som krävs.

IQ test historia

The första moderna IQ testet skapades 1904 av Alfred Binet som levde mellan 1857 och 1911. Theodore Simon var också inblandad i framtagningen av testet. Det var det franska utbildningsutskottet som efterfrågade ett test som kunde särskilja mentalt utmanade barn från barn med normal intelligens, men som var lata.

Resultatet blev Simon-Binet IQ testet. Testet består av flera olika komponenter b.la logiskt resonemang, förmågan att hitta ord som rimmar och att namnge objekt.

Hur löser man ett IQ test

För att lösa ett IQ test krävs det fokus och intelligens. Det tar ofta 40 min till 2h att göra ett professionellt IQ test (de online tar ca 5-20 min), under denna tid ska ett antal frågor besvaras som är gjorda för att testa din intelligens.

Ett tips är att förbereda dig mentalt och fysiskt innan du ska göra ett IQ test.

 • Se till att sova åtminstone 8h natten innan ditt IQ test
 • Ät nyttigt (mycket vegetabilier)
 • Försök lösa korsord eller andra former av hjärnträningar innan du ska göra testet, men se till så att du inte tröttar ut dig själv
 • Ta en kopp kaffe en timma innan testet (inte för mycket)
 • Träna ca 2h innan du ska göra testet

IQ test innan jobbintervju

Det blir mer och mer vanligt för arbetsgivare att göra arbetsprover i anställningsprocessen. En form av arbetsprov kan vara ett intelligenstest, dessa används för att mäta individens intelligens och används oftast ihop med personlighetstest för att även mäta individens placering i en grupp.

IQ test ordförståelse

Vissa intelligenstester använder verbal intelligens för att mäta och särskilja individers intelligens. Ordförståelse kanske inte alltid anses vara en form av intelligens, kanske mer en kulturell intelligens. Men tittar man på de personer som presterar bra på vanliga logiska intelligenstester så tenderar dem att även prestera bra på ordförståelse.

Träna upp IQ

Det finns många sätt att träna upp IQ. Det enklaste är såklart att göra många iq tester, men såvida ditt mål inte är att bara få upp ditt resultat på ett test (utan att faktiskt bli mer intelligent) så finns det färre alternativa vägar. Vi har skrivit en mer utförlig artikel om hur man kan träna upp sin intelligens här.

Sammanfattningsvis kan man säga att följande metoder kan hjälpa dig att träna upp din IQ.

 • Träna mer regelbundet och intensivt
 • Läs mycket böcker och utforska tankar
 • Använd Dual n Back för att träna din flytande intelligens
 • Lär dig ett nytt språk
 • Lär dig ett nytt instrument och spela ofta
 • Ät bättre och mer vegetarisk mat
 • Socialisera och var runt (intressanta) människor

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *