nackdelar med hög iq

Det finns många fördelar med att ha en hög IQ. Du kommer generellt sett tjäna mer pengar och ha en högre utbildning än genomsnittet. Men det finns också några negativa aspekter med att ha en hög IQ. Här listar vi 14 nackdelar med att ha en hög iq.

1. Högre risk för utanförskap.


När du är medveten om att du är annorlunda från dina klasskamrater, kollegor och vänner ökar risken för att du ska känna dig utanför. Det är också vanligt att intelligenta människor avundas och aktivt exkluderas från sociala sammanhang, detta beror självklart på vilken typ av grupp man ingår i, det kan absolut vara tvärtom för en grupp hög-intelligenta människor och en som inte är det.

2. Du vet att du är annorlunda, och andra vet också det.


Det kan vara jobbigt att känna sig annorlunda, något som de flesta gör. Men för hög-intelligenta personer amplifieras känslan av att människorna runtom inte riktigt kan förstå varför känslan uppstår.

3. Du är oftare ensam.


Det finns inte lika många hög-intelligenta människor som det finns andra. Därför är det mer ensamt att ha en hög IQ. Likaså är det självklart ensamt att vara låg-intelligent. Men som John Stuart Mill beskrev i sin bok ”Utilitarianism” från 1863. ”It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied.

It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is only because they only know their own side of the question.

John Stuart Mill

4. Större sannolikhet att vara introvert

Vissa gillar att vara introverta, men för många innebär det ett liv med många jobbiga upplevelser och stunder där man önskade att man var en mer social person.
Även om de flesta introverter lyckas acceptera sig själva och leva sina liv på sina termer kan det ändå vara en negativ aspekt med att ha en hög iq. Introverter har oftare svårt att skaffa vänner och skapa relationer, något som vanligtvis hjälper ens psykiska hälsa.

5. Du är latare än genomsnittet

När man växer upp och går i skolan som hög-intelligent finns det stor risk att man inte känner sig utmanad och kommer in i ett beteende av att göra det minsta som krävs för att t.ex klara av ett prov eller liknande. Senare i livet leder detta till att man inte presterar lika väl som sina kollegor på jobbet för att man snarare tar genvägar eller inte lägger lika mycket tid på sitt arbete som kollegorna.

Även om personer med hög IQ generellt föredrar att jobba smart, istället för att jobba hårt är det ändå viktigt att utveckla starka rutiner för att göra saker som man kanske tycker är tråkiga.

6. Samhället känns påhittat (du tappar tron på människan)

Saker som mode, skvaller, trender, osv känns onödigt, påhittat och arbiträrt för någon som är hög-intelligent. En känsla av att det inte finns någon riktig tanke bakom hur samhället är uppbyggt leder till ett inre kaos för dig där du inte riktigt förstår hur det kan se ut som det gör.

7. Du har inte mainstream-intressen

Du intresseras av saker som inte intresserar andra, dels för att de vill känna sig speciella (viktigt för många hög-intelligenta att förklara sina missöden med att de är smartare än andra) men också för att tanke-kretsarna är annorlunda hos dessa människor, de tänker ett steg längre och ställer sig själva frågor om hur världen är uppbygd – och intresserar sig för att ta reda på svar.

8. Du är sannolikt rikare än snittet, men visar det inte

De som är hög-intelligenta tenderar att vara hyfsat smarta med sin ekonomi (månadssparar minst 10% av sin brutto-inkomst i passivt förvaltade indexfonder). Men de brukar inte visa andra människor sitt avanza-konto eller skryta om prylar på sociala medier. De kan dock skryta om vilken bra fond de köpt (men aldrig hur mycket de köpt).

9. Större sannolikhet att vara singel hela livet

Problemet med att ha en hög IQ är att många andra inte har det. På grund av att personer med hög IQ tenderar att vilja vara med personer som förstår dem och som också har en högre intelligens än genomsnittet så finns det därför färre potentiella partners jämfört med för genomsnitts-personen.

Även om du hittar en partner är du än mindre sannolik att skaffa barn. Forskningen visar att personer med hög IQ är sämre på att generera avkomma än snittet.

10. Större sannolikhet att missbruka droger eller alkohol

Hög IQ innebär också ofta mindre fördomar och en högre s.k openness (big five), därför är det fler personer med hög IQ som testar och använder droger/alkohol och som missbrukar detta.

11. Mer sannolik att inte ha ”vanliga” politiska åsikter

De personer som stödjer ideologier som anarkism, liberalism, kommunism är inte låg-intelligenta, tvärtom brukar mer ”extrema” politiska hållningar associeras med högre IQ.

12. Du kommer antagligen inte vara en bra ledare

Det finns egentligen två anledningar till att personer med hög IQ oftast blir sämre ledare.
1) De underordnade kommer ha svårare att relatera till dig i och med att de oftast har lägre IQ
2) Du kommer ha svårare att relatera till dina underordnade.

13. Mer mogen än din omgivning

Personer med hög intelligens tenderar att vara mer mogna individer vilket kan anses vara negativt om man umgås med en jämnårig omgivning eller med en omgivning som har lägre intelligens.

14. Du tänker för mycket

Även de mest simpla interaktioner i ditt liv kan du göra komplexa. Intelligens brukar ge med sig en ökad möjlighet för kognitiv funktion, men om man inte utvecklat en bra förmåga att urskilja situationer där denna kognitiva funktion behövs så riskerar man att övertänka många situationer som inte borde överanalyseras.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *